Voortgang ramp op Lombok

DE RAMP OP LOMBOK

Beste mensen,

De laatste weken zijn wij van de Stichting VLOK druk geweest met het coördineren, gelden inzamelen en de eerste noden te ledigen voor de mensen op West Lombok.

Dagelijks hebben we contact met de mensen aldaar en ervaren dat de systemen van Whattsapp, mailing en telefonie een zegen zijn als communicatiemiddel.

We konden daardoor direct reageren op de vragen, de vele ontvangen foto’s en de ontwikkelingen op het eiland en in onze dorpen.

Stand van zaken:

In totaal zijn er 300 woningen in de drie dorpen en directe omgeving met de grond gelijk gemaakt, honderden woningen licht of zwaar beschadigd.

Vanaf eind juli t/m half september zijn er drie zware aardschokken geweest,  tweemaal 7.0 en eenmaal 5.1 op de schaal van Richter.

In onze dorpen is er gelukkig slechts één dodelijk slachtoffer te betreuren.

Door de zeer vele schokken, ruim 1000 geregistreerde bevingen en de lange duur van  ruim zes weken zijn vele mensen getraumatiseerd. Gedurende deze periode hebben alle mensen in de open lucht geslapen. De noodzaak van een onderdak was duidelijk. VLOK heeft een paar honderd tenten en honderden dekens op het eiland kunnen kopen en aan de bevolking verstrekt.

Voor de scholen, die ernstig beschadigd waren, hebben we voor de leerlingen enige tientallen tenten en lage tafeltjes gekocht zodat de kinderen, uit de hete zon en zittend op de grond, toch konden schrijven.

Alle gezinnen hebben twee maal van onze Stichting VLOK geld ontvangen om zelf de boodschappen te doen.

Voor het verzamelen van puin zijn de bewoners vrijwillig mee gaan helpen met het ruimen en dumpen van puin op kleine trucks. Als beloning kregen de mensen drinken en rijst. Vele mensen zijn nu werkeloos en krijgen geen uitkering. Alles wat iets opbrengt is meegenomen, daardoor worden alle baantjes geaccepteerd om toch aan de primaire behoefte te kunnen komen: eten en drinken.

 

Puin ruimen september 2018 West Lombok

Het VLOK comité heeft de prioriteit gelegd bij een snel herstel van alle scholen, het VLOK kantoor, het wijkgebouw en het slopen van gevaarlijke ruïnes. Begin september zijn de bouwvakkers en bewoners met het herstel begonnen.

Ons streven is om de kinderen zo snel mogelijk naar hun vertrouwde school te laten gaan. Mocht het nodig zijn, dan kunnen velen hier onderdak vinden.

 

Tijdelijk onderkomen voor de basisschoolleerlingen

De overheid heeft tot op heden weinig gedaan. Een keer hebben de mensen een paar kilo rijst ontvangen en zijn er richtlijnen opgesteld. Voor zover bekend wil de overheid aan de gezinnen een uitkering geven voor het herstel van hun woning. Ook hierover is veel gesproken maar nog niets uitgevoerd..

Het herstel van woningen is sinds een goede week weer mogelijk. De aardschokken zijn nu gestopt en hopelijk blijven ze weg. Onze selectie van “wie gaan we als eerste helpen?” is moeilijk, wie helpen we wel en wie niet? De geldelijke middelen lijken hoog: ruim €45.000,- maar er is zoveel te doen. We hebben reeds één woning volledig opnieuw opgebouwd en zijn met een tweede bezig.

 

Een van de bestaande woningen waarvan een gevel nog bruikbaar is

Behalve het herstel van de infrastructuur, gaan we toch proberen om de geplande projecten voor 2018 op Oost en West Lombok uit te voeren.

Eind september en oktober zijn wij op Lombok aanwezig en zullen proberen u op de hoogte te blijven houden; zowel per mail als op de website.

Gaarne wil ik allen hartelijk bedanken voor de bijzondere steun die wij in de afgelopen weken mochten ontvangen. De lokale bevolking ervaart dat als bijzonder en vooral dat wij direct gingen helpen om de ellende iets te verminderen. Het gaf hen een extra vertrouwen in ons. Oprechte dank.

Team VLOK,

Harry Peters

Poort kleuterschool gemaakt

Een van de gereed gekomen projecten op Oost Lombok onder begeleiding van Mohammad. De poort voor de kleuterschool is gemaakt door de mannen die wij twee jaar geleden opgeleid hebben tot constructeur/ lasser. De poort was erg hard nodig om de kleuters binnen de poort te houden, omdat de naastliggende doorgaande weg vaak een racebaan is.

 

 

 

Aardbevingen Lombok

Eind juli vond de eerste aardbeving plaats op Lombok. Het centrum lag in Noord Oost Lombok en de schade was groot met een veertiental doden. Onze drie dorpen in West Lombok en de twee andere dorpen in midden Oost Lombok hadden wel de schokken gevoeld maar verder geen echte schade.

Helaas de tweede zware schok was op 5 augustus met een kracht van 7.0 op de schaal van Richter met een dramatisch gevolg voor vele dorpen waaronder onze dorpen Orong, Kekeran en Teloke. Zowel op de TV als in de kranten in Nederland is er ruim aandacht besteed aan de ramp op Lombok. In het noorden van Lombok is de schade enorm en zijn alle woningen vernietigd. Het dodental ligt al boven de 100.

Onze drie dorpen aan de westkust telt 1 dode en meer dan 200 huizen zijn zwaar beschadigd of helemaal met de grond gelijk gemaakt. Ook wegen en gebouwen zoals scholen en toiletten hebben schade opgelopen. Alle mensen bivakkeren op open velden, speelplaatsen van scholen en pleinen. Met doeken en stokken proberen zij een beetje bescherming en privacy te maken. Er zijn geen tenten. Het pand waar de VLOK-projectleiders uit Nederland verblijven, heeft ook op diverse plaatsen schade opgelopen en daar is de warm water boiler op zijn kant gevallen. Het is triest en het doet pijn dat juist deze arme mensen, die al zo weinig hebben, hun enige onderkomen kwijt zijn geraakt.

 

https://stichtingvlok.nl/wp-content/uploads/2018/08/Verblijf-op-het-speelterrein-van-de-kleuterschool.jpg

Verblijf op het speelterrein van de kleuterschool

https://stichtingvlok.nl/wp-content/uploads/2018/08/Omgevallen-waterboiler5.jpg

Omgevallen waterboiler

https://stichtingvlok.nl/wp-content/uploads/2018/08/Met-doeken-een-tent-maken.jpg

Met doeken een tent maken

https://stichtingvlok.nl/wp-content/uploads/2018/08/Medische-ondersteuning-in-het-veld.jpg

Medische ondersteuning in het veld

https://stichtingvlok.nl/wp-content/uploads/2018/08/Hier-stond-een-simpel-huis.jpg

Hier stond een simpel huis

https://stichtingvlok.nl/wp-content/uploads/2018/08/complete-voorgevel-er-uit-geslagen.jpg

complete voorgevel er uit geslagen

https://stichtingvlok.nl/wp-content/uploads/2018/08/buitenmuren4.jpg

Buitenmuren

https://stichtingvlok.nl/wp-content/uploads/2018/08/aardbeving-Lombok-met-info-aug-18.jpg

Aardbeving Lombok

https://stichtingvlok.nl/wp-content/uploads/2018/08/2.-Zwaar-gewond-aan-zijn-arm.jpg

Zwaar gewond aan zijn arm

https://stichtingvlok.nl/wp-content/uploads/2018/08/1.De-president-op-bezoek-Noord-Oost-Lombok.jpg

De president op bezoek Noord Oost Lombok

https://stichtingvlok.nl/wp-content/uploads/2018/08/West-Lombok-een-VLOK-toilet.jpg

West Lombok een VLOK toilet

https://stichtingvlok.nl/wp-content/uploads/2018/08/West-Lombok-compleet-ingevallen-huis.jpg

West Lombok compleet ingevallen huis

https://stichtingvlok.nl/wp-content/uploads/2018/08/West-Lombok-7-de-nacht-doorbrengen-in-de-open-lucht.jpg

West Lombok - de nacht doorbrengen in de open lucht

https://stichtingvlok.nl/wp-content/uploads/2018/08/West-Lombok-6.jpg

West Lombok

https://stichtingvlok.nl/wp-content/uploads/2018/08/West-Lombok-3.jpg

West Lombok

https://stichtingvlok.nl/wp-content/uploads/2018/08/West-Lombok-Omgeving-Batulayar-1.jpg

West Lombok Omgeving Batulayar

https://stichtingvlok.nl/wp-content/uploads/2018/08/Verwoeste-woning-Teloke-.jpg

Verwoeste woning Teloke

https://stichtingvlok.nl/wp-content/uploads/2018/08/verpletterde-bromfietsen.jpg

Verpletterde bromfietsen

 

De naschokken gaan nog steeds door; om de paar uur voelen de mensen de aarde trillen. Zij durven hun huis (of wat er van over is) niet in te gaan. Ook de scholen worden nu niet bezocht zolang de schokken voortduren.   In de vroege ochtend van 8 augustus was er nog een schok van 4,5 op de schaal van Richter.

De steun van de centrale overheid is zeer beperkt. De lokale overheid, de Kapala Desa/ burgemeester van dertien dorpen doet wat hij kan maar is beperkt in zijn geldelijke middelen. Onze lokale VLOK-projectleiders hebben een comité gevormd om samen met de Kapala Desa structuur aan te brengen in de rampsituatie. Er bestaat voor tsunami’s wel een evacuatieplan maar geen reddingsplan voor dit soort rampen.

Drie jaar geleden is VLOK begonnen de verpleegstersopleiding te betalen voor Ana. Zij is inmiddels verpleegster en helpt ons met het maandelijks bezoeken van oude en zieke mensen. Juist nu komt haar kennis en kunde zeer van pas voor de gewonden. Van onze stichting krijgt ze alle steun voor het aanschaffen van medicijnen en andere noodzakelijke spullen.

 

Stand van zaken:

  • Vele huizen zijn vernield alsmede de gebruiksvoorwerpen in de huizen.
  • Er is een dode te betreuren.
  • Alle eenvoudige verwondingen en ziektes worden door Ana, onze verpleegkundige, goed verzorgd.
  • Alle mensen verblijven buiten de huizen en zijn bang om in huis te gaan of er in te verblijven.
  • De eerste dagen verkeerden de mensen in een shock.
  • De stichting VLOK is reeds 16 jaar actief in deze plaatsen en ziet nu dat de vooruitgang voor een deel in een paar minuten tijd is vernietigd.
  • Er is een lokaal projectcomité opgericht om samen de schouders met de (lokale)overheid er onder te zetten. De eerste resultaten zijn goed.
  • In de aankomende dagen ontvangen wij de gegevens van de tekorten die er nu zijn ontstaan, met name schoon drinkwater en rijst. Daar waar mogelijk gaan we dit financieel ondersteunen.

Eind september 2018 gaan vier Nederlandse projectleiders naar Lombok voor het jaarlijks uitvoeren van vele projecten. Gelet op de huidige situatie aldaar gaan we de plannen aanpassen om zoveel mogelijk samen de boel wederom op te bouwen. De voorstellen leggen we voor aan diverse Nederlandse stichtingen waar wij al jaren mee samenwerken.

Wat willen wij graag gaan doen:

In de laatste jaren hebben we een zestigtal werkloze mannen opgeleid tot bouwvakker. Met hen en andere vrijwilligers willen wij, zodra de aardschokken voorbij zijn, de draad weer oppakken. Een zestal mannen zijn door VLOK opgeleid tot projectleider en kunnen volledig zelfstandig bouwprojecten uitvoeren. Als supervisor hebben we een projectmanager/architect in ons midden.

Ook in Oost Lombok hebben we met succes een veertigtal mensen opgeleid tot bouwvakker.  Daar is geen schade ontstaan door de aardbevingen. Aan hen willen we vragen om mee te helpen aan de wederopbouw van de dorpen op West Lombok.

Tot ongeveer einde september is het een droge periode waardoor het minder ernstig is om buiten te verblijven, maar zodra de moesson regens beginnen dan is het leed niet meer te overzien. Er is dus haast geboden. Maar zonder extra financiële ondersteuning kunnen we de mensen aldaar slechts beperkt helpen. We vragen u om deze mensen te helpen. In totaal praten we over 2000 gezinnen die nu geen of nauwelijks inkomen hebben. De economie ligt plat. Alle grote hotels zijn nu gesloten en het personeel krijgt geen salaris. Toeristen zijn massaal vertrokken en dat juist in het hoogseizoen!

Het verzoek van ons comité is om alle gezinnen 100.000 Rupia/ €6  te geven voor de ergste noden. In totaal is dat 6 x 2000 gezinnen is €12.000. Dat is veel geld maar met uw steun aan de stichting VLOK kunnen we in een korte tijd veel herstellen en de mensen weer een stukje vertrouwen geven voor de toekomst.

In de aankomende periode blijven we rapporteren op de website en kunt u ons benaderen voor aanvullende informatie.

Onze gegevens:

Stichting VLOK (Vrienden van Lombok)

ANBI status, giften zijn aftrekbaar van de belastingen

Bank: NL90RABO 0167882058 ten name van Stichting VLOK

Web: www.stichtingvlok.nl

Mail: VLOKsecretaris@gmail.com

Bij voorbaat dank.

Harry Peters

Voorzitter

Tweede nieuwsbrief

Beste mensen,

 

Na een vermoeiende reis van 24 uur, hebben  wij op zondagavond 4 oktober een bijeenkomst met Nung Nung en haar man, om het programma van de aankomende week door te nemen.

Maandag zijn de drie dorpen Teloke, Kekeran en Orong  bezocht. In Teloke hebben wij in eerste instantie een rondleiding gekregen langs de diverse gerealiseerde projecten. De opticien en het naaiatelier bezocht. Vervolgens zijn wij met Yani de lokale projectleider rondgelopen om een beeld te krijgen van mogelijke nieuwe vraagstukken. Omdat wij van mening zijn dat Teloke al aardig op weg is, hebben wij afgesproken dat Wil en Harry een totaal plaatje maken en een advies voorbereiden voor het bestuur. Kekeran maakt als dorp een heel andere indruk dan Teloke. Het dorp ligt meer in de natuur en maakt een meer geordende indruk. Ook hier hebben we gekeken naar de gerealiseerde projecten.

Yani stelde voor om een huis te vernieuwen van een bejaarde vrouw. Zij leeft in een erbarmelijke omstandigheden en heeft nauwelijks iets. Ook van dit dorp maken Harry en Wil een beeld en stellen een advies op voor het bestuur.

In Orong waren wij in eerste  instantie benieuwd hoe het met de bouw van de school stond. Men was behoorlijk op weg. De muren waren klaar en men was het dak aan het betimmeren. De school ligt op een mooie lokatie in het dorp.

Afgesproken is dat men de komende week met meer mensen aan de gang zal gaan omdat de school door Dick geopend gaat worden en die vertrekt 16 oktober weer.

Wij zijn nog even naar een huisje boven Orong gegaan, waar een moeder met vier kinderen woont. Afgesproken is dat wij een begroting krijgen voor de bouw van een toilet. Orong maakt net als Kekeran een meer geordende en vriendelijke indruk.

Ook Van dit dorp maken Wil en Harry een totaalbeeld uitgaande van de doelstellingen van Vlok.

 

Dinsdag ochtend zijn wij in alle vroegte naar Ijobalit gegaan op Oost lombok. Hier werden wij in eerste instantie door een ruime afvaardiging van het dorp ontvangen. Naast de burgemeester was er een vertegenwoordiger van de provinciale public health en een vertegenwoordiger van onderwijs. Op het gemeentehuis hebben wij gesproken over het vernieuwen van de kleuterschool en de lokale wens, namelijk een nieuwe polikliniek.  Aansluitend zijn wij in een vier auto’s naar het centrum van het dorp gegaan en hebben langs de kliniek en de kleuterschool gewandeld. Verder hebben wij het naaiatelier bezocht. Hier waren vier dames die de opleiding van vlok hebben gevolgd actief met het maken van kleding. Het was een gezellige boel. Omdat goedkeuring is gegeven voor het vernieuwen van de kleuterschool zijn afspraken gemaakt om de opleiding voor bouwvakker maandag 12 oktober te starten. Dit gaat officieel in aanwezigheid van Vlok gebeuren. Het vernieuwen van de kleuterschool is het praktijkproject van de deelnemers aan de opleiding. Men heeft ons ook nog een niet afgebouwd lokalen(4) complex van een basisschool laten zin met de vraag of wij de afbouw willen ondersteunen omdat het geld op is.

Aan het einde van het bezoek hebben wij afspraken gemaakt om de twee projecten te weten de kleuterschool en de polikliniek later in de week nog eens te bespreken. Dit omdat vanuit Vlok de vraag komt of het derde lokaal, een  onderdeel van het project, wel echt nodig is.

De huidige polikliniek wordt op dit moment gebruikt door een verloskundige, maar men heeft ons laten weten dat men meer naar een multidisciplinaire(huisarts, verloskundige, tandarts, verpleegkundige) eenheid wil. Dit als eerste lijns voorziening zowel voor het dorp als de omgeving.

Afgesproken wordt dat Harry en Nung Nung later in de week nog terugkomen om de projecten te bespreken en de voorbereidingen voor maandag te treffen In Ijobalit merk je wel de kracht van een betrokkenheid van de lokale politiek.

Hier heb je als Vlok een duidelijk aanspreekpunt die ook de verantwoordelijkheid neemt voor de lokale voortgang en inbedding. Een groot verschil met west Lombok.

Wij laden de kisten met gereedschap uit en gaan na de middag terug naar west Lombok.

Ook van dit dorp maken Harry en Wil een plan.

 

Woensdag bezoeken wij de provinciale verantwoordelijken voor de huisartsen en de verantwoordelijke voor de watervoorziening. Het eerste bezoek leverde weinig op men was niet voorbereid en men wist weinig bij te dragen.

Afgesproken is dat wij voor een polikliniek in Teloke, Kekeran en Orong  nog eens op een rij zetten.

Het bezoek aan de verantwoordelijke voor de watervoorziening was verrassend.

In het gesprek werd ons verteld dat men over het advies van de twee Nederlandse studenten om een dam boven Orong te bouwen had gesproken en dat men er nu al mee bezig is.

Afgesproken werd om elkaar 8 oktober bij de dam te ontmoeten om te bekijken of de afwatering van deze dam niet op de watervoorziening van Vlok aangesloten kan worden, omdat deze alle drie de dorpen van water voorziet.

 

Donderdag 8 oktober zijn wij naar Orong gereden om de dam te bezoeken. Een indrukwekkend project. Aan de ene kant zie je mensen hard bezig om rotsblokken met de hamer te klieven om stenen te hebben voor de dam. Aan de andere kant zie je drie betonmolens die het beton via een houten sleuf naar beneden laten glijden waar mensen met een emmertje dit opvangen en de specie tussen de stenen storten. Er waren 40 mensen aan het werk. Afgesproken is dat de pijp van de dam tot Orong gelegd gaat worden, zodat Vlok hierop  haar netwerk kan aansluiten.

 

De rest van de week zijn Harry en Wil druk bezig geweest met het bewaken van de voorgang van de diverse projecten en te spreken met een vertegenwoordiging van Ijobalit over de projecten kleuterschool en polikliniek

 

Tot zover deze eerste week

 

Dick Herfst

 

Derde nieuwsbrief

Beste mensen,

 

Het is weer tijd voor een update.

 

Veel projecten zijn opgestart dus we hebben meer dan genoeg te doen.

De nadruk heeft deze week gelegen op het afmaken van de kleuterschool in Orong. Er moest nog veel aan de afwerking worden gedaan, zoals tegels op de vloer, schilderwerk etcetera.

De school was net op tijd klaar voor de opening afgelopen donderdag.

Dick heeft de school geopend in aanwezigheid van diverse genodigden, kinderen en ouders. De kinderen hebben de gasten prima vermaakt met hun dansjes.

De school ís echt een topper waar we als Vlok trots op mogen zijn.

 

Maandag is de opleiding van elektriciens, metselaars en timmerlui  in Ijobalit gestart, na een uitgebreide ceremonie zijn we gestart met 25 studenten. Onze studenten gaan de nabij gelegen kleuterschool renoveren en een nieuw toiletgebouw bouwen.

Hiermee gaan ze meteen het geleerde in praktijk brengen.

Er moet veel gebeuren aan de school. Er moeten plafonds gemaakt worden, nu staan de klassen in open verbinding met elkaar, de speelplaats ís onveilig, een tweede toilet moet er komen, ook zijn er onvoldoende stoeltjes, tafels en kasten. Onze studenten hebben dus nog veel te doen.

 

We zijn begonnen met het sorteren van de lego (80 kilo) en de verdeling hiervan naar de diverse scholen. Iedereen wil het graag hebben, we moeten ze nog wel een beetje leren wat ze er allemaal mee kunnen maken.

Daarom hebben we een paar huisjes en auto’s gebouwd zodat ze kunnen zien wat er allemaal mee kan worden gemaakt. De eerste scholen hebben de lego al gehad.

 

Verder lopen er nog allerlei kleinere projecten in Teloke, Kekeran en Orong en Ijobalit. We bezoeken deze regelmatig om een beetje te coachen.

De lokale projectleiders weten wel wat ze moeten doen maar regelmatige bezoeken zorgt dat ze een beetje het tempo erin houden de kwaliteit hoog blijft.

 

Afgelopen zondag hebben we de diploma’s uitgereikt aan de studenten in Ijobalit. De diploma’s worden nu officieel erkend door de overheid.

Medewerkers van het ministerie van onderwijs zijn overgekomen vanuit Djakarta en hebben hun toestemming gegeven.

 

Het wordt wel tijd voor wat regen, sommige putten hebben heel weinig water meer en sommige staan zelfs droog. De hoeveelheid stof in de lucht neemt dagelijks toe. In Orong wordt hard gewerkt aan een dam, als die op tijd klaar is zal er volgend jaar voldoende water zijn. Nog even afwachten of alles gaat zoals gepland.

Je weet het maar nooit hier.

 

Nog een klein weetje, we hebben de verjaardag van Herman gevierd, vorig jaar werd hij 46 jaar oud en dit jaar 44 jaar, hier kan echt alles.

 

Groeten uit het warme Lombok,

 

Wil Janssen

 

Eindverslag bezoek 2015

Lombok, 16 november 2015

 Eindverslag Vlok projecten Lombok

Beste mensen,

Wederom zijn onze 6 weken verblijf op Lombok  voorbij gevlogen en zijn we sinds 16 november wederom op Nederlandse bodem waar we weer de koele lucht op kunnen snuiven.

Dit jaar zijn we met velen uit Nederland actief bezig geweest met het uitvoeren en begeleiden van vele projecten op Lombok:

In mei Gertie voor de opleidingen en medische zorg.

In juni/juli  is Antoinette met haar man en dochter vooral actief geweest in Oost Lombok in de plaats IJobalit. Haar projecten waren: opstarten van de opleidingen Engels, computer en naaicursussen, bouw van woningen en het verzamelen van vele informatie voor projecten in de aankomende jaren.

Dick Herfst ( onze voorzitter) en zijn vrouw Marjo hebben vooral de twee weken benut voor de kennismakingen en het verkennen van het land.

Wil Janssen is evenals Antoinette hier voor de eerste keer . Ook hij heeft meerdere projecten opgestart en begeleid.  Wil heeft, gedurende zijn verblijf in Teloke , amper op 50 meter afstand van de moskee, gebivakkeerd. Gelet op de vele geluiden die daar vandaan kwamen,  was dat al een topprestatie om daar te logeren.

Maar Wil is een natuurtalent en heeft zich direct perfect kunnen aanpassen aan de omgeving en aan de  mensen.

Harry en Lineke hebben vanaf 4 oktober t.m. 15 november projecten uitgevoerd  op zowel Oost als West Lombok en met de overheden vele gesprekken gevoerd over onze doelstellingen en die van hen..

Een beknopt overzicht van de projecten die we op Oost en West Lombok in 2015 hebben uitgevoerd:

Ijobalit (oost kust):

 Zowel in 2014 als in juni en  oktober 2015 zijn vele ogen getest en  leesbrillen van diverse sterkten verstrekt.

 Wederom is onze lokale specialiste Reni onze steun en toeverlaat.

Er zijn 2 nieuwe huizen gebouwd voor de allerarmsten. Het model is van prima kwaliteit en binnen blijft het in verhouding lekker koel. Dit model gaan we standaard benutten voor nieuwbouw van woningen. In de aankomende jaren willen we tientallen huizen bouwen. De tekeningen en de begrotingen zijn beschikbaar.

In Nederland hebben we in de omgeving van Eindhoven een  LEGO Verzamelactie gehouden. Het gevolg was dat we ruim 125 kg aan LEGO hebben opgehaald. Alle kleuterscholen in  onze dorpen zijn nu voorzien van het speelgoed . De reacties waren buitengewoon. Vele sponsoren in Nederland zijn we dankbaar voor hun spontane gift.

De cursussen Engels en de naaiopleiding zijn in juni opgestart en gaan ook nu gewoon door.

De leraar(gemeente ambtenaar) voor het geven van de computercursus, heeft nu 3 computers ter beschikking en krijgt daardoor meer speling in het geven van les en de leerlingen in het uitoefenen van het geleerde.

Twee PC’s waren in West Lombok overcompleet  en zijn nu hier geïnstalleerd. Ook tot volle tevredenheid van de gemeente ambtenaren. Zij hebben In hun “gemeente Huis” een ruimte gereserveerd waar nu de 3 computers staan Alle inwoners van IJobalit mogen de PC’s benutten.

In totaal zijn er dit jaar 25 bouwvakkers opgeleid en alle studenten hebben een officieel erkend certificaat van de overheid ontvangen. Dankzij  “ Gered Gereedschap” uit Geldrop hebben de meeste studenten een complete uitrusting ontvangen om aan de slag te gaan.

Tijdens de opleidingen hebben zij een dubbel toilet gebouwd en een 20tal huizen voorzien van een nieuwe elektriciteitsinstallatie.

 

Uitreiking van de LEGO kleuterschool IJobalit                                             

De kleuterschool is gerenoveerd inclusief de bouw van een scheidingsmuur, de bouw van een nieuw toilet en de renovatie van alle speeltoestellen. Harry heeft de elektriciengroep van het jaar 2014 een herhaalcursus gegeven. Met als aanvulling klantgericht handelen, maken van calculaties het maken van technische tekeningen.  De ervaring leerde dat 2 dagen opleiding onvoldoende is. Volgend jaar meer.

We hebben  veel overleg gevoerd met hoofden van diensten aangaande de noodzaak van uitbreiding van een extra kleuterklas en de noodzaak van de bouw van een kliniek. Van beide onderwerpen krijgen we een schriftelijke verklaring over de achtergronden en de noodzaak.  Hoofd medische dienst Dr. Asrul Sani ondertekende reeds het medische document voor de noodzaak van een nieuwe kliniek. Tevens heeft hij toegezegd dat de kliniek door hemzelf geopend zal worden. Ook verzorgen zij de complete inrichting van de kliniek. Als er voldoende geldelijke middelen zijn, bouwt Vlok in 2016 de kliniek. De Kepala Desa(burgemeester van IJobalit) zorgt voor een nieuwe meerjaren planning en een document waarin de noodzaak van een extra kleuterklas onderstreept wordt.

Terugkijkend over 2015  is hier reeds in een korte tijd heel veel gebeurd, de samenwerking  met de lokale  overheid en de bewoners is meer dan prima evenals het (hete)eten bij het dorpshoofd.

Westkust Orong, Teloke en Kekeran:

 Met de organisatie “watermanagement van Lombok”hebben we met de directrice  zowel dit jaar als vorig jaar om tafel gezeten en het erosieprobleem van de omgeving besproken. We zijn enorm blij met het voorlopig resultaat:

In het noorden van Orong  aan de voet van de bergen en  een kleine kilometer van ons dorp wordt een flinke waterdam gebouwd. Deze gaat er voor zorgen dat de erosie sterk verminderd wordt en dat meerdere dorpen voorzien gaan worden van goed water. Behalve de dam wordt er een pijpleiding gelegd naar de dorpen. Het water is nog niet geschikt voor drinkwater. De oorspronkelijke plannen worden of zijn aangepast zodat het water gezuiverd wordt en als drinkwater beschikbaar komt voor alle  bewoners in de dorpen.

Kosten voor de nieuwe dam: 2,5 biljoen Rupia= ongeveer 170.000 Euro. Voor hier een enorm bedrag. De centrale overheid betaald.

In Orong hebben we hulp geboden  aan een jonge moeder met 4 kinderen .  We hebben voor haar het huisje uitgebreid met een keukentje, een terras en een badkamer met wc . Er waren ook geen bedden voor het gezin. Ook daar is nu in voorzien.

 

Reconstructie woonhuis Ibu maskanah; achterin de wc met badkamertje

In het noorden van het dorp is nu de nieuwe VLOK kleuterschool  gebouwd. Het geheel ziet er imposant uit.

Dick Herfst heeft nog net voor zijn vertrek naar Nederland de school officieel geopend.

Vrijdag 7 november zijn de spullen uit de oude school verhuisd en hebben de kleuters voor het eerst les gekregen in hun nieuwe gebouw,

Naast de school hebben we speeltuin gemaakt  met schommels en zitbalken. De schommels zijn permanent in gebruik, soms zitten er 3 kinderen op een plankie.

Feestelijke opening van de nieuwe kleuterschool in Orong

Verder gaan we ook hier de omgeving verfraaien met zintuigen symbolen. Bij alle planten gaan we naambordjes plaatsen.

Zowel het spelen als leren willen we meer en meer bundelen . De leerkrachten zijn enthousiast en onze kunstzinnige projectlid EKO eveneens.

In en rondom de school waren extra investeringen noodzakelijk. Er zijn dammen aangelegd voor het voorkomen van erosie, een stenen trap naar de school, een overkapping aan de voorzijde zodat er minder zon naar binnen valt en een hekwerk langs de trap en rondom de speeltuin.  Ook op het heetst van de dag, blijft de school koel van binnen.

De oude kleuterschool met  twee lokalen is nu voor andere doelen beschikbaar gekomen.

Een deel wordt ons Vlok kantoor en de  andere ruimte wordt nu de ruimte voor aanstaande moeders en zuigelingenzorg. Een sterke verbetering met de oude situatie. Rusni (we noemen hem Herman) is vanaf 14 november de beheerder geworden. Hij is trots op zijn nieuwe functie.

In alle dorpen zijn vele kleine en grotere reparaties uitgevoerd aan toiletten en woningen. Families die de klussen zelf kunnen doen, krijgen alleen de materialen de rest moeten zij zelf doen.

Onze kliniek in Teloke vertoonde op de muren vele sporen van lekkages. Het dak, gemaakt van cementplaten en de goot waren na 10 jaar gebruik versleten, Een goede aanpak was noodzakelijk en is ook uitgevoerd door Yani onze lokale projectleider .

Evenals vorig jaar hebben vele vrijwilligers op een vrijdagochtend gewerkt aan het schoonmaken van de open straatgoten. Ruim 50 mensen hebben dit jaar de klus geklaard en van Vlok een snack en een flesje water gekregen.

Gelukkig gaat het meer en meer onder de mensen leven dat het zomaar weggooien van rommel echt verleden tijd moet zijn. We zijn op de goede weg!.Sinds dit jaar wordt het huisvuilprobleem centraal aangepakt en daar zijn we erg blij mee. Met het hoofd van de vuilophaaldienst hebben we om tafel gezeten en komen tot de conclusie dat de samenwerking met ons van groot belang is voor het slagen van het project. Met name de instelling van de mensen baart hen grote zorg en wij zijn van mening dat we op de goede weg zijn mits de bewoners de spullen krijgen voor het verzamelen van het afval en een goede afvoer van het vuil een zekerheid is.

Wijkverpleging:

We zijn hier al 2 jaar mee bezig om in onze kliniek  een wijkverpleging  te maken . Maar de overheid regels zijn erg streng.

We hebben een jonge dokter in Oost Lombok gevonden die gaarne naar West Lombok wilt komen.

Voor de realisatie daarvan, hebben we  toestemming nodig van de regio Gouverneur(Bupati) op Oost en West Lombok. Ons bezoek aan de Bupati op West Lombok  was zeer positief, Hij tekent een document waarin hij ons plan ondersteund. Helaas is Oost Lombok niet akkoord. Pas over 2 jaar kan de dokter een verzoek tot overplaatsing indienen. Wordt vervolgd.

Ondersteuning opleidingen:

Al een paar jaar ondersteunen we kansarme schoolkinderen die zonder onze steun niet of nauwelijks naar school zouden gaan. Controle of alles goed verloopt is een noodzaak. Twee maal per jaar controleren we de gezinssituatie en rapporteren aan onze sponsor.  Ook dit jaar is dit wederom uitgevoerd. In mei door Gertie en in oktober/november door Wil, Lineke en Novi. Een pittige klus. Meer dan 40 gezinnen zijn bezocht, de rapportages geschoond en nieuwe foto’s van de kinderen gemaakt. Door de controles zijn diverse mutatie doorgevoerd.

Resume:

We hebben dit jaar wederom in goede harmonie met de bevolking vele projecten kunnen realiseren.  Om alles te beschrijven wat we aan ondersteuning en ontwikkeling hebben gedaan, kunnen we vele pagina´s vullen.

De projectleiders Antoinette, Gertie, Wil, Lineke en ik zijn met een goed gevoel naar Nederland teruggegaan wetend dat we wederom veel hebben bereikt maar er nog steeds bittere armoede is op dit zonovergoten eiland dat ver weg ligt van ons kikkerland.       Binnenkort wordt ons jaarverslag opgemaakt en gepubliceerd op onze nieuwe website.

Daarin komen meer details te staan over de projecten.  U wordt daarover tijdig geïnformeerd.

We willen velen van u danken voor de positieve reacties en hopelijk kunnen we wederom in 2016 naar Lombok voor het verbeteren van de levensomstandigheden aldaar. Daarbij is uw steun onontbeerlijk.

Liefs en groeten,

 Harry.