Doelen

vlok logo_1

Stichting VLOK (Vrienden van Lombok)

Stichting VLOK is een in 2002 opgerichte slagvaardige en pragmatische Nederlandse organisatie.
Stichting VLOK ondersteunt enkele lokale dorpsgemeenschappen in Lombok in hun zelfredzaamheid.
Stichting VLOK richt zich vooral op randvoorwaardelijke zaken als gezondheidzorginfrastructuur en onderwijs.

Enkele concrete voorbeelden van onze projecten zijn: De bouw van toiletten en schoolgebouwen en de aanleg van elektriciteit en waterleidingen. Ook verzorgt Stichting VLOK diverse vakopleidingen (naaien, ICT, bouw, elektricien) en worden gereedschappen beschikbaar gesteld. Verder organiseert Stichting VLOK gebitscontroles en krijgen mensen brillen aangemeten.

Stichting VLOK heeft persoonlijke betrokkenheid van vrijwilligers en sponsors hoog in het vaandel staan. Regelmatig direct contact met de mensen op Lombok, frequente communicatie over de voortgang en periodieke ‘persoonlijke’ informatievoorziening moet deze betrokkenheid versterken.

Om de continuïteit van de projecten op langere termijn te waarborgen, stuurt Stichting VLOK sterk aan op eigen verantwoordelijkheid, motivatie en een eigen bijdrage aan de projecten van de lokale bevolking. Alle projecten van Stichting VLOK worden dan ook geïnitieerd vanuit de lokale bevolking en uitgevoerd in samenwerking met lokale organisaties en overheden.
De stichting heeft als doel het leveren van een bijdrage aan de verbetering van het levenspeil en versterking van het welzijn van de bewoners van verschillende dorpen op Lombok.

De werkzaamheden bestaan uit het genereren van stimuleringsprojecten en het vergaren van giften hiervoor.
Aansluitend wordt de voortgang van deze projecten gevolgd en van advies voorzien. Na afloop worden de sponsoren op hun verzoek op de hoogte gebracht van het eindresultaat.

Sinds 2021 is Charity Match van Alexander Byvanck in de arm genomen om nieuwe sponsoren aan te trekken, dit met tevredenstellend resultaat. Overige gelden komen binnen uit door Stichting VLOK aangeschreven particuliere giften en fondsen.

De ontvangen gelden worden bij de Rabobank geparkeerd en er worden geen risicodragende beleggingen gedaan.

Stichting VLOK heeft een anti-strijkstokbeleid en streeft bovendien naar een zo groot mogelijke transparantie. Begrotingen, inkomsten en gemaakte kosten en resultaten van de projecten worden overzichtelijk toegankelijk gemaakt.

Het statutair bestuur, beleidsbepalers en alle overige medewerkers van de stichting worden voor hun werkzaamheden niet beloond. Uitsluitend aantoonbaar gemaakte onkosten worden vergoed.  De stichting heeft geen winstoogmerk.