Fiscaal

Als u overweegt om een grote schenking aan onze stichting te doen, overleg dan altijd eerst met uw belastingadviseur of neem contact op met onze penningmeester, klik HIER.

Omdat onze stichting ANBI-erkenning (Algemeen Nut Beogende Instelling)  heeft, zijn giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Daarbij geldt wel een onder- en bovengrens. Zie voor de momenteel geldende grenzen de site van de belastingdienst.

Wanneer u een overeenkomst met onze stichting sluit om een periodieke gift te doen, dan zijn deze grenzen niet van toepassing. Onze penningmeester stuurt u graag een standaard formulier toe waarmee u kunt aangeven welk bedrag u periodiek wilt doneren, klik HIER.

Een gift aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.  Voor informatie klik HIER.

Ons standaard formulier publicatieplicht ANBI vindt u   HIER.

Stichting Vrienden van Lombok is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen nummer: 09136240.
Stichting Vrienden van Lombok is aangemerkt als  ANBI instelling zoals bedoeld in art. 24, lid 4 van de successiewet 1956.
Op 1 januari 2008 heeft onze stichting Vrienden van Lombok te Geldrop van de belastingdienst het  ANBI kenmerk ontvangen met als fiscaal nummer: 812944 550.