Fiscaal

Als u overweegt om een grote schenking aan onze stichting te doen, overleg dan altijd eerst met uw belastingadviseur of neem contact op met onze penningmeester, vlokpenningmeester@gmail.com.

Omdat onze stichting ANBI-erkenning (Algemeen Nut Beogende Instelling)  heeft, zijn giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Daarbij geldt wel een onder- en bovengrens. Zie voor de momenteel geldende grenzen de site van de belastingdienst of neem contact op met onze penningmeester, vlokpenningmeester@gmail.com.

Wanneer u een overeenkomst met onze stichting sluit om een periodieke gift te doen, dan zijn deze grenzen niet van toepassing. Onze penningmeester stuurt u graag een standaard formulier toe waarmee u kunt aangeven welk bedrag u periodiek wilt doneren, vlokpenningmeester@gmail.com.

De stichtingsnaam vindt u terug in de ANBI-lijst van de belastingdienst. LET OP onze stichting staat vermeld met puntjes tussen de letters (V.L.O.K.).