Onze projecten

Lopende projecten:
– fondswerving bouw kleuterschool
– bevordering tuinbouw
– bouw kippenschuren
– opvang condenswater
– productie van protheses m.b.v. 3D printer

Gerealiseerde projecten:
– bouw ziekenhuis
– bestrijding erosie
– schokbestendige woning
– gebruik zonne-energie
– bouw keermuur in de rivier

– bouw toiletten
– renovatie/bouw woonhuizen
– promotie onderwijs
promotie
toerisme