Foto’s bouw hospitaal

Voortgang Lombok 13 oktober

Beste mensen,

Allereerst mijn excuses voor het laat rapporteren van de voortgang op Lombok.

Zodra je voet aan land zet, word je door je vrienden opgevangen, geïnformeerd en geconfronteerd met de stand van zaken aangaande de vele aardschokken die het land geteisterd hebben en nu nog steeds sporadisch voelbaar zijn.

De eerste 20 km. rijdend vanaf het vliegveld naar de 50 km. verderop gelegen dorpen Orong/Kekeran/ Teloke was er weinig schade te bekennen, eenmaal in de hoofdstad Mataram was er sprake van beperkte schade. Totdat we een vier-verdiepingen hoog gebouw zagen dat schuin was weggezakt met daarnaast eveneens hoge gebouwen die nog volledig in tact leken te zijn.  Doorrijdend naar het noorden van Lombok en in de buurt van onze dorpen werd de ramp meer en meer zichtbaar. Tientallen huizen lagen volledig in puin, de sportvelden en de open stukken land stonden vol met allerlei soorten tenten. Niemand durfde in hun eigen huizen te komen, laat staan om er in te slapen of aan de wederopbouw te beginnen. Gelukkig had een Indonesische organisatie gezorgd voor waterinstallaties in de kampementen.

Na de tsunami op Sulawesi en de recente aardschokken op Bali en Java, 9 oktober, lijkt het minder ernstig te worden op Lombok. Zelf hebben we deze laatste  schokken midden in de nacht gevoeld. Gelukkig was de kracht zeer beperkt maar gaf wel een gevoel hoe de mensen het hier beleven.

 

Stand van zaken:

Op de eerste dag zijn we met ons lokale team samen gekomen, de stand van zaken doorgenomen en de projectleiders naar kunde en kennis ingedeeld. Twee werkeloze jongen mensen hebben we benoemd tot secretaris van VLOK. Ze doen uitstekend hun best en verlichten onze administratieve activiteiten.

Ons VLOK onderkomen was in de dagen voor onze aankomst reeds hersteld zodat we er in kunnen verblijven. De schade was groot maar vele mannen, die geen werk hadden, hebben hard gewerkt zodat we in onze “VLOK Office”meteen konden vergaderen.

 

Onze besluitvormingen:

Allereerst de scholen herstellen met gewapend beton zodat alle kinderen wederom op een normale manier naar school kunnen en het gebouw beter bestand is voor aardschokken. Tevens kunnen de gebouwen dienen voor extra onderkomen als de noodzaak aanwezig zou zijn. Op dit moment zijn reeds twee van de vier scholen weer operationeel. De kleuterschool in Orong was het zwaarst getroffen. Bijna alle muren zijn nu extra versterkt of er zijn nieuwe muren gemetseld. In de week van 14 oktober hopen we de school weer te kunnen openen en het verblijf van de onderwijzers feestelijk te heropenen. De basisschool in Orong vroeg om extra ondersteuning voor het slopen van de kapotte dakpannen en het herstellen van het dak door middel van golfplaten. Met onze gelden werden de vrijwilligers voorzien van eten en drinken. De kosten hiervoor: 3 miljoen Rupia = ongeveer 175 Euro.

 

Voor het verzamelen van het puin, zijn de bewoners vrijwillig komen helpen met het ruimen en dumpen van het puin op kleine trucks. Als beloning kregen de mensen drinken en twee kilo rijst. Vele mensen die werkzaam waren in de horeca en toeristenindustrie zijn nu nog steeds werkeloos en krijgen geen uitkering. De overheid loopt sterk achter in ondersteuning en toezeggingen.  Wel constateren we dat er steeds meer sprake is van een ”WIJ”gevoel en dat een ieder er van overtuigd is om de schouders er onder te zetten. Honderden keren zijn kleine open vrachtwagens naar de dorpen gereden, hebben de vrijwilligers de auto’s volgeladen met steenpuin en weggebracht. Een vies baantje, je staat de gehele dag in de stof te werken met op de grond restanten van stenen, hout, ijzer, glas en spijkers. Verwondingen waren regelmatig gehoord door het lopen op slippertjes. Aanschaffen van stevige schoenen is voor de doorsnee mens hier te kostbaar.

VLOK probeert ook hierin te ondersteunen.

Als aanspreekpunt hebben we in de dorpen drie VLOK lokale projectmanagers benoemd.

Zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen van de bewoners en noteren de gegevens van de aanvragers voor ondersteuning en sturen de VLOK projectleiders aan voor calculaties, bestellen van materialen en uitvoeren van de klussen.  De laatste dagen hebben we tientallen calculaties gemaakt van beperkte schades. Daardoor hadden we een goed inzicht van de omvang. De gelden die we voor de rampen nog hadden, hebben we naar eer en geweten verdeeld over de families. Daardoor kunnen vele gezinnen in korte tijd de schade herstellen en wederom gaan wonen in hun vertrouwde omgeving.

Hun dank is zeer groot.

 

Bezoek aan noord en noord-oost Lombok

Lineke en ik hebben een dag uitgetrokken voor het bezoeken van deze gebieden. De dorpen rondom de berg Ranjani (>3500m) en de kuststrook zijn voor een groot deel met de grond gelijk gemaakt. Alle openbare gebouwen en scholen zijn weggevaagd. Op meerdere plaatsen zijn tijdelijke onderkomens geplaatst waarin mensen wonen en waar weer les wordt gegeven. Complete moskeeën zijn verwoest. Op enkele plaatsen is groot materieel ingezet voor het slopen van gebouwen. Ook hier hebben hulporganisaties waterputten geslagen en tijdelijke toiletten geplaatst. Kortom, de schade is enorm en de hulpverlening beperkt. Dankbaar zijn we met de vele hulp die wij in al zijn beperktheid kunnen geven en dit midden tussen de mensen kunnen doen.

Ons geld voor de ramp is bijna op, maar we gaan door met de noodzakelijke geplande  projecten 2018:

Een greep uit de projecten 2018 tijdens en na de aardbevingen:

 Oost Lombok

  • 7 mannen in oost Lombok zijn nu opgeleide elektriciens en hebben 15 huizen voorzien van een elektrische installatie. Alle monteurs hebben een compleet pakket gereedschappen.
  • 16 huizen zijn voorzien van solar power.
  • De bouw van een huis en een dubbel toilet.
  • De bouw van enkele onderkomens op het strand voor het bevorderen van het toerisme.
  • Het project straatverlichting door middel van solar power is opgestart. Leerlingen van oost en west Lombok gaan het project volledig uitvoeren.
  • Met de technische school in de regiohoofdstad Solong wordt een Memorandumof Understanding afgesloten aangaande onderwijs, aanleg, onderhoud en management van solar power.
  • Maandag 8 oktober zijn we naar de Bupati (regio gouverneur) geweest. Hij bedankte de mensen uit Nederland bijzonder voor de spontane grootse ondersteuning.

 

West Lombok

Opleiding tot lasser constructeur is afgerond. De mannen worden nu breed ingezet voor herstelwerkzaamheden.

De VLOK  kleuterschool in Kekeran en de speelplaats zijn gereed. De officiële opening en overdracht aan de overheid vindt op woensdag 17 oktober plaats.

Een luchtlijn van 450 meter is vervangen. Alle vijf  de aangesloten huizen in de bergen hebben nu een veilige verlichting.

Twee huizen zijn in Orong gebouwd waarvan één  huis bijna gereed was en wederom herbouwd moest worden.

In totaal zijn 28 gascomforts vervangen of geschonken en ruim 30 voor volgend jaar genoteerd.

Verder zijn er rond de 90 dekens uitgedeeld, 7 matrassen en 3 bamboe bedden. Het aantal zieken na de zware aardbevingen nam sterk toe. Vooral de traumatische ervaringen spelen hierbij een grote rol; een hoogzwangere vrouw met zwangerschapsvergiftiging onderging een keizersnee en twee kleine kinderen werden geopereerd aan een liesbreuk.

Een internaat voor ruim 100 kinderen is voorzien van vier nieuwe toiletten en zijn vier oude toiletten volledig gerenoveerd. De jongedames houden de boel perfect schoon en zijn blij met de nieuwe spiegels.

Het gehele jaar ondersteunen we zeer arme gezinnen die de schoolkosten niet kunnen betalen. Ook  tijdens de aardbevingen gingen de opleidingen door in tenten.

De rivier/kali is dit jaar voorzien van twee dammetjes waardoor de erosie vermindert en het grondwaterpeil langer hoog blijft. In de droge periode staat er geen water in de kali. Eind oktober begint het regenseizoen t/m maart/april en dan gaat er heel veel water door de kali.

 Meestal schrijf ik maar twee kantjes maar dit keer lukte het me echt niet.

Gaarne wil ik allen nogmaals hartelijk bedanken voor de bijzondere steun die wij in de afgelopen weken mochten ontvangen en nog steeds krijgen. Oprechte dank.

Team VLOK, Harry Peters.

Voortgang ramp op Lombok

DE RAMP OP LOMBOK

Beste mensen,

De laatste weken zijn wij van de Stichting VLOK druk geweest met het coördineren, gelden inzamelen en de eerste noden te ledigen voor de mensen op West Lombok.

Dagelijks hebben we contact met de mensen aldaar en ervaren dat de systemen van Whattsapp, mailing en telefonie een zegen zijn als communicatiemiddel.

We konden daardoor direct reageren op de vragen, de vele ontvangen foto’s en de ontwikkelingen op het eiland en in onze dorpen.

Stand van zaken:

In totaal zijn er 300 woningen in de drie dorpen en directe omgeving met de grond gelijk gemaakt, honderden woningen licht of zwaar beschadigd.

Vanaf eind juli t/m half september zijn er drie zware aardschokken geweest,  tweemaal 7.0 en eenmaal 5.1 op de schaal van Richter.

In onze dorpen is er gelukkig slechts één dodelijk slachtoffer te betreuren.

Door de zeer vele schokken, ruim 1000 geregistreerde bevingen en de lange duur van  ruim zes weken zijn vele mensen getraumatiseerd. Gedurende deze periode hebben alle mensen in de open lucht geslapen. De noodzaak van een onderdak was duidelijk. VLOK heeft een paar honderd tenten en honderden dekens op het eiland kunnen kopen en aan de bevolking verstrekt.

Voor de scholen, die ernstig beschadigd waren, hebben we voor de leerlingen enige tientallen tenten en lage tafeltjes gekocht zodat de kinderen, uit de hete zon en zittend op de grond, toch konden schrijven.

Alle gezinnen hebben twee maal van onze Stichting VLOK geld ontvangen om zelf de boodschappen te doen.

Voor het verzamelen van puin zijn de bewoners vrijwillig mee gaan helpen met het ruimen en dumpen van puin op kleine trucks. Als beloning kregen de mensen drinken en rijst. Vele mensen zijn nu werkeloos en krijgen geen uitkering. Alles wat iets opbrengt is meegenomen, daardoor worden alle baantjes geaccepteerd om toch aan de primaire behoefte te kunnen komen: eten en drinken.

 

Puin ruimen september 2018 West Lombok

Het VLOK comité heeft de prioriteit gelegd bij een snel herstel van alle scholen, het VLOK kantoor, het wijkgebouw en het slopen van gevaarlijke ruïnes. Begin september zijn de bouwvakkers en bewoners met het herstel begonnen.

Ons streven is om de kinderen zo snel mogelijk naar hun vertrouwde school te laten gaan. Mocht het nodig zijn, dan kunnen velen hier onderdak vinden.

 

Tijdelijk onderkomen voor de basisschoolleerlingen

De overheid heeft tot op heden weinig gedaan. Een keer hebben de mensen een paar kilo rijst ontvangen en zijn er richtlijnen opgesteld. Voor zover bekend wil de overheid aan de gezinnen een uitkering geven voor het herstel van hun woning. Ook hierover is veel gesproken maar nog niets uitgevoerd..

Het herstel van woningen is sinds een goede week weer mogelijk. De aardschokken zijn nu gestopt en hopelijk blijven ze weg. Onze selectie van “wie gaan we als eerste helpen?” is moeilijk, wie helpen we wel en wie niet? De geldelijke middelen lijken hoog: ruim €45.000,- maar er is zoveel te doen. We hebben reeds één woning volledig opnieuw opgebouwd en zijn met een tweede bezig.

 

Een van de bestaande woningen waarvan een gevel nog bruikbaar is

Behalve het herstel van de infrastructuur, gaan we toch proberen om de geplande projecten voor 2018 op Oost en West Lombok uit te voeren.

Eind september en oktober zijn wij op Lombok aanwezig en zullen proberen u op de hoogte te blijven houden; zowel per mail als op de website.

Gaarne wil ik allen hartelijk bedanken voor de bijzondere steun die wij in de afgelopen weken mochten ontvangen. De lokale bevolking ervaart dat als bijzonder en vooral dat wij direct gingen helpen om de ellende iets te verminderen. Het gaf hen een extra vertrouwen in ons. Oprechte dank.

Team VLOK,

Harry Peters

Opleiding elektriciens Oost Lombok

De geplande opleiding van acht elektriciens in Oost Lombok is begonnen. Zoals gebruikelijk moet er een spandoek komen en wordt de opleiding met veel ceremonie ingeluid. Theorie en praktijk gaan hand in hand onder begeleiding van de docent. Mogelijk dat deze elektriciens in die omgeving ingezet gaan worden voor het herstel van installaties in de huizen.