Voortgang ramp op Lombok

DE RAMP OP LOMBOK

Beste mensen,

De laatste weken zijn wij van de Stichting VLOK druk geweest met het coördineren, gelden inzamelen en de eerste noden te ledigen voor de mensen op West Lombok.

Dagelijks hebben we contact met de mensen aldaar en ervaren dat de systemen van Whattsapp, mailing en telefonie een zegen zijn als communicatiemiddel.

We konden daardoor direct reageren op de vragen, de vele ontvangen foto’s en de ontwikkelingen op het eiland en in onze dorpen.

Stand van zaken:

In totaal zijn er 300 woningen in de drie dorpen en directe omgeving met de grond gelijk gemaakt, honderden woningen licht of zwaar beschadigd.

Vanaf eind juli t/m half september zijn er drie zware aardschokken geweest,  tweemaal 7.0 en eenmaal 5.1 op de schaal van Richter.

In onze dorpen is er gelukkig slechts één dodelijk slachtoffer te betreuren.

Door de zeer vele schokken, ruim 1000 geregistreerde bevingen en de lange duur van  ruim zes weken zijn vele mensen getraumatiseerd. Gedurende deze periode hebben alle mensen in de open lucht geslapen. De noodzaak van een onderdak was duidelijk. VLOK heeft een paar honderd tenten en honderden dekens op het eiland kunnen kopen en aan de bevolking verstrekt.

Voor de scholen, die ernstig beschadigd waren, hebben we voor de leerlingen enige tientallen tenten en lage tafeltjes gekocht zodat de kinderen, uit de hete zon en zittend op de grond, toch konden schrijven.

Alle gezinnen hebben twee maal van onze Stichting VLOK geld ontvangen om zelf de boodschappen te doen.

Voor het verzamelen van puin zijn de bewoners vrijwillig mee gaan helpen met het ruimen en dumpen van puin op kleine trucks. Als beloning kregen de mensen drinken en rijst. Vele mensen zijn nu werkeloos en krijgen geen uitkering. Alles wat iets opbrengt is meegenomen, daardoor worden alle baantjes geaccepteerd om toch aan de primaire behoefte te kunnen komen: eten en drinken.

 

Puin ruimen september 2018 West Lombok

Het VLOK comité heeft de prioriteit gelegd bij een snel herstel van alle scholen, het VLOK kantoor, het wijkgebouw en het slopen van gevaarlijke ruïnes. Begin september zijn de bouwvakkers en bewoners met het herstel begonnen.

Ons streven is om de kinderen zo snel mogelijk naar hun vertrouwde school te laten gaan. Mocht het nodig zijn, dan kunnen velen hier onderdak vinden.

 

Tijdelijk onderkomen voor de basisschoolleerlingen

De overheid heeft tot op heden weinig gedaan. Een keer hebben de mensen een paar kilo rijst ontvangen en zijn er richtlijnen opgesteld. Voor zover bekend wil de overheid aan de gezinnen een uitkering geven voor het herstel van hun woning. Ook hierover is veel gesproken maar nog niets uitgevoerd..

Het herstel van woningen is sinds een goede week weer mogelijk. De aardschokken zijn nu gestopt en hopelijk blijven ze weg. Onze selectie van “wie gaan we als eerste helpen?” is moeilijk, wie helpen we wel en wie niet? De geldelijke middelen lijken hoog: ruim €45.000,- maar er is zoveel te doen. We hebben reeds één woning volledig opnieuw opgebouwd en zijn met een tweede bezig.

 

Een van de bestaande woningen waarvan een gevel nog bruikbaar is

Behalve het herstel van de infrastructuur, gaan we toch proberen om de geplande projecten voor 2018 op Oost en West Lombok uit te voeren.

Eind september en oktober zijn wij op Lombok aanwezig en zullen proberen u op de hoogte te blijven houden; zowel per mail als op de website.

Gaarne wil ik allen hartelijk bedanken voor de bijzondere steun die wij in de afgelopen weken mochten ontvangen. De lokale bevolking ervaart dat als bijzonder en vooral dat wij direct gingen helpen om de ellende iets te verminderen. Het gaf hen een extra vertrouwen in ons. Oprechte dank.

Team VLOK,

Harry Peters