Eindverslag bezoek 2015

Lombok, 16 november 2015

 Eindverslag Vlok projecten Lombok

Beste mensen,

Wederom zijn onze 6 weken verblijf op Lombok  voorbij gevlogen en zijn we sinds 16 november wederom op Nederlandse bodem waar we weer de koele lucht op kunnen snuiven.

Dit jaar zijn we met velen uit Nederland actief bezig geweest met het uitvoeren en begeleiden van vele projecten op Lombok:

In mei Gertie voor de opleidingen en medische zorg.

In juni/juli  is Antoinette met haar man en dochter vooral actief geweest in Oost Lombok in de plaats IJobalit. Haar projecten waren: opstarten van de opleidingen Engels, computer en naaicursussen, bouw van woningen en het verzamelen van vele informatie voor projecten in de aankomende jaren.

Dick Herfst ( onze voorzitter) en zijn vrouw Marjo hebben vooral de twee weken benut voor de kennismakingen en het verkennen van het land.

Wil Janssen is evenals Antoinette hier voor de eerste keer . Ook hij heeft meerdere projecten opgestart en begeleid.  Wil heeft, gedurende zijn verblijf in Teloke , amper op 50 meter afstand van de moskee, gebivakkeerd. Gelet op de vele geluiden die daar vandaan kwamen,  was dat al een topprestatie om daar te logeren.

Maar Wil is een natuurtalent en heeft zich direct perfect kunnen aanpassen aan de omgeving en aan de  mensen.

Harry en Lineke hebben vanaf 4 oktober t.m. 15 november projecten uitgevoerd  op zowel Oost als West Lombok en met de overheden vele gesprekken gevoerd over onze doelstellingen en die van hen..

Een beknopt overzicht van de projecten die we op Oost en West Lombok in 2015 hebben uitgevoerd:

Ijobalit (oost kust):

 Zowel in 2014 als in juni en  oktober 2015 zijn vele ogen getest en  leesbrillen van diverse sterkten verstrekt.

 Wederom is onze lokale specialiste Reni onze steun en toeverlaat.

Er zijn 2 nieuwe huizen gebouwd voor de allerarmsten. Het model is van prima kwaliteit en binnen blijft het in verhouding lekker koel. Dit model gaan we standaard benutten voor nieuwbouw van woningen. In de aankomende jaren willen we tientallen huizen bouwen. De tekeningen en de begrotingen zijn beschikbaar.

In Nederland hebben we in de omgeving van Eindhoven een  LEGO Verzamelactie gehouden. Het gevolg was dat we ruim 125 kg aan LEGO hebben opgehaald. Alle kleuterscholen in  onze dorpen zijn nu voorzien van het speelgoed . De reacties waren buitengewoon. Vele sponsoren in Nederland zijn we dankbaar voor hun spontane gift.

De cursussen Engels en de naaiopleiding zijn in juni opgestart en gaan ook nu gewoon door.

De leraar(gemeente ambtenaar) voor het geven van de computercursus, heeft nu 3 computers ter beschikking en krijgt daardoor meer speling in het geven van les en de leerlingen in het uitoefenen van het geleerde.

Twee PC’s waren in West Lombok overcompleet  en zijn nu hier geïnstalleerd. Ook tot volle tevredenheid van de gemeente ambtenaren. Zij hebben In hun “gemeente Huis” een ruimte gereserveerd waar nu de 3 computers staan Alle inwoners van IJobalit mogen de PC’s benutten.

In totaal zijn er dit jaar 25 bouwvakkers opgeleid en alle studenten hebben een officieel erkend certificaat van de overheid ontvangen. Dankzij  “ Gered Gereedschap” uit Geldrop hebben de meeste studenten een complete uitrusting ontvangen om aan de slag te gaan.

Tijdens de opleidingen hebben zij een dubbel toilet gebouwd en een 20tal huizen voorzien van een nieuwe elektriciteitsinstallatie.

 

Uitreiking van de LEGO kleuterschool IJobalit                                             

De kleuterschool is gerenoveerd inclusief de bouw van een scheidingsmuur, de bouw van een nieuw toilet en de renovatie van alle speeltoestellen. Harry heeft de elektriciengroep van het jaar 2014 een herhaalcursus gegeven. Met als aanvulling klantgericht handelen, maken van calculaties het maken van technische tekeningen.  De ervaring leerde dat 2 dagen opleiding onvoldoende is. Volgend jaar meer.

We hebben  veel overleg gevoerd met hoofden van diensten aangaande de noodzaak van uitbreiding van een extra kleuterklas en de noodzaak van de bouw van een kliniek. Van beide onderwerpen krijgen we een schriftelijke verklaring over de achtergronden en de noodzaak.  Hoofd medische dienst Dr. Asrul Sani ondertekende reeds het medische document voor de noodzaak van een nieuwe kliniek. Tevens heeft hij toegezegd dat de kliniek door hemzelf geopend zal worden. Ook verzorgen zij de complete inrichting van de kliniek. Als er voldoende geldelijke middelen zijn, bouwt Vlok in 2016 de kliniek. De Kepala Desa(burgemeester van IJobalit) zorgt voor een nieuwe meerjaren planning en een document waarin de noodzaak van een extra kleuterklas onderstreept wordt.

Terugkijkend over 2015  is hier reeds in een korte tijd heel veel gebeurd, de samenwerking  met de lokale  overheid en de bewoners is meer dan prima evenals het (hete)eten bij het dorpshoofd.

Westkust Orong, Teloke en Kekeran:

 Met de organisatie “watermanagement van Lombok”hebben we met de directrice  zowel dit jaar als vorig jaar om tafel gezeten en het erosieprobleem van de omgeving besproken. We zijn enorm blij met het voorlopig resultaat:

In het noorden van Orong  aan de voet van de bergen en  een kleine kilometer van ons dorp wordt een flinke waterdam gebouwd. Deze gaat er voor zorgen dat de erosie sterk verminderd wordt en dat meerdere dorpen voorzien gaan worden van goed water. Behalve de dam wordt er een pijpleiding gelegd naar de dorpen. Het water is nog niet geschikt voor drinkwater. De oorspronkelijke plannen worden of zijn aangepast zodat het water gezuiverd wordt en als drinkwater beschikbaar komt voor alle  bewoners in de dorpen.

Kosten voor de nieuwe dam: 2,5 biljoen Rupia= ongeveer 170.000 Euro. Voor hier een enorm bedrag. De centrale overheid betaald.

In Orong hebben we hulp geboden  aan een jonge moeder met 4 kinderen .  We hebben voor haar het huisje uitgebreid met een keukentje, een terras en een badkamer met wc . Er waren ook geen bedden voor het gezin. Ook daar is nu in voorzien.

 

Reconstructie woonhuis Ibu maskanah; achterin de wc met badkamertje

In het noorden van het dorp is nu de nieuwe VLOK kleuterschool  gebouwd. Het geheel ziet er imposant uit.

Dick Herfst heeft nog net voor zijn vertrek naar Nederland de school officieel geopend.

Vrijdag 7 november zijn de spullen uit de oude school verhuisd en hebben de kleuters voor het eerst les gekregen in hun nieuwe gebouw,

Naast de school hebben we speeltuin gemaakt  met schommels en zitbalken. De schommels zijn permanent in gebruik, soms zitten er 3 kinderen op een plankie.

Feestelijke opening van de nieuwe kleuterschool in Orong

Verder gaan we ook hier de omgeving verfraaien met zintuigen symbolen. Bij alle planten gaan we naambordjes plaatsen.

Zowel het spelen als leren willen we meer en meer bundelen . De leerkrachten zijn enthousiast en onze kunstzinnige projectlid EKO eveneens.

In en rondom de school waren extra investeringen noodzakelijk. Er zijn dammen aangelegd voor het voorkomen van erosie, een stenen trap naar de school, een overkapping aan de voorzijde zodat er minder zon naar binnen valt en een hekwerk langs de trap en rondom de speeltuin.  Ook op het heetst van de dag, blijft de school koel van binnen.

De oude kleuterschool met  twee lokalen is nu voor andere doelen beschikbaar gekomen.

Een deel wordt ons Vlok kantoor en de  andere ruimte wordt nu de ruimte voor aanstaande moeders en zuigelingenzorg. Een sterke verbetering met de oude situatie. Rusni (we noemen hem Herman) is vanaf 14 november de beheerder geworden. Hij is trots op zijn nieuwe functie.

In alle dorpen zijn vele kleine en grotere reparaties uitgevoerd aan toiletten en woningen. Families die de klussen zelf kunnen doen, krijgen alleen de materialen de rest moeten zij zelf doen.

Onze kliniek in Teloke vertoonde op de muren vele sporen van lekkages. Het dak, gemaakt van cementplaten en de goot waren na 10 jaar gebruik versleten, Een goede aanpak was noodzakelijk en is ook uitgevoerd door Yani onze lokale projectleider .

Evenals vorig jaar hebben vele vrijwilligers op een vrijdagochtend gewerkt aan het schoonmaken van de open straatgoten. Ruim 50 mensen hebben dit jaar de klus geklaard en van Vlok een snack en een flesje water gekregen.

Gelukkig gaat het meer en meer onder de mensen leven dat het zomaar weggooien van rommel echt verleden tijd moet zijn. We zijn op de goede weg!.Sinds dit jaar wordt het huisvuilprobleem centraal aangepakt en daar zijn we erg blij mee. Met het hoofd van de vuilophaaldienst hebben we om tafel gezeten en komen tot de conclusie dat de samenwerking met ons van groot belang is voor het slagen van het project. Met name de instelling van de mensen baart hen grote zorg en wij zijn van mening dat we op de goede weg zijn mits de bewoners de spullen krijgen voor het verzamelen van het afval en een goede afvoer van het vuil een zekerheid is.

Wijkverpleging:

We zijn hier al 2 jaar mee bezig om in onze kliniek  een wijkverpleging  te maken . Maar de overheid regels zijn erg streng.

We hebben een jonge dokter in Oost Lombok gevonden die gaarne naar West Lombok wilt komen.

Voor de realisatie daarvan, hebben we  toestemming nodig van de regio Gouverneur(Bupati) op Oost en West Lombok. Ons bezoek aan de Bupati op West Lombok  was zeer positief, Hij tekent een document waarin hij ons plan ondersteund. Helaas is Oost Lombok niet akkoord. Pas over 2 jaar kan de dokter een verzoek tot overplaatsing indienen. Wordt vervolgd.

Ondersteuning opleidingen:

Al een paar jaar ondersteunen we kansarme schoolkinderen die zonder onze steun niet of nauwelijks naar school zouden gaan. Controle of alles goed verloopt is een noodzaak. Twee maal per jaar controleren we de gezinssituatie en rapporteren aan onze sponsor.  Ook dit jaar is dit wederom uitgevoerd. In mei door Gertie en in oktober/november door Wil, Lineke en Novi. Een pittige klus. Meer dan 40 gezinnen zijn bezocht, de rapportages geschoond en nieuwe foto’s van de kinderen gemaakt. Door de controles zijn diverse mutatie doorgevoerd.

Resume:

We hebben dit jaar wederom in goede harmonie met de bevolking vele projecten kunnen realiseren.  Om alles te beschrijven wat we aan ondersteuning en ontwikkeling hebben gedaan, kunnen we vele pagina´s vullen.

De projectleiders Antoinette, Gertie, Wil, Lineke en ik zijn met een goed gevoel naar Nederland teruggegaan wetend dat we wederom veel hebben bereikt maar er nog steeds bittere armoede is op dit zonovergoten eiland dat ver weg ligt van ons kikkerland.       Binnenkort wordt ons jaarverslag opgemaakt en gepubliceerd op onze nieuwe website.

Daarin komen meer details te staan over de projecten.  U wordt daarover tijdig geïnformeerd.

We willen velen van u danken voor de positieve reacties en hopelijk kunnen we wederom in 2016 naar Lombok voor het verbeteren van de levensomstandigheden aldaar. Daarbij is uw steun onontbeerlijk.

Liefs en groeten,

 Harry.