Doneren

Wilt u ook donateur worden van de Stichting VLOK?

vlok logo_1

(Uw giften zijn aftrekbaar voor de belasting)

Er zijn diverse mogelijkheden om te ondersteunen:

Voor € 90,- per jaar geeft u een kind de kans om naar school te gaan.

Wilt u een specifiek project sponsoren? Laat het ons weten en we sturen u een overzicht van de lopende projecten waar nog financiering voor gezocht wordt. Ons e-mailadres is: vloksecretaris@gmail.nl

Onze stichting bestaat geheel uit vrijwilligers die zelf al hun reis- en verblijfkosten betalen zodat alle aan ons toevertrouwde giften ook daadwerkelijk worden besteed aan de projecten op Lombok.

U kunt uw giften overmaken naar:

Stichting Vlok

NL 90 RABO 0167 8820 58

Stichting Vrienden van Lombok is aangemerkt als  ANBI instelling zoals bedoeld in art. 24, lid 4 van de successiewet 1956.

Op 1 januari 2008 heeft de stichting van de belastingdienst het  ANBI kenmerk ontvangen met als fiscaal nummer: 812944 550. (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instellingen)

Vlok is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen nummer: 09136240.