Doneren

Wilt u ook donateur worden van de Stichting VLOK?

vlok logo_1

Er zijn diverse mogelijkheden om te ondersteunen:

Voor € 90,- per jaar geeft u een kind de kans om naar school te gaan.

Wilt u een specifiek project sponsoren? Laat het ons weten en we sturen u een overzicht van de lopende projecten waar nog financiering voor gezocht wordt. Ons e-mailadres is: secretaris@stichtingvlok.nl

Onze stichting bestaat geheel uit vrijwilligers die zelf al hun reis- en verblijfkosten betalen zodat alle aan ons toevertrouwde giften ook daadwerkelijk worden besteed aan de projecten op Lombok.

U kunt uw giften overmaken naar:

Stichting VLOK            NL 90 RABO 0167 8820 58

Een gift aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.  Voor informatie klik HIER.

Wilt u liever een persoonlijk contact, laat het ons weten via het secretariaat.
We komen graag naar u toe om verdere informatie te verstrekken aangaande onze doelstellingen, de lopende projecten en ons wensenlijstje voor de aankomende tijd.
We werken nauw samen met de TU Eindhoven en met de Avans Hogeschool uit Den Bosch. Zij ondersteunen onze projecten zoals:

  • het opmaken van rapporten aangaande herstel van aardbevingsschade
  • het ontwikkelen en bouwen van schokbestendige woningen inclusief het isoleren van woningen
  • het toepassen van goedkope doch duurzame bouwmaterialen
  • het bouwen van Warka torens en ontwikkelen van andere installaties  voor het produceren van drinkwater uit condens
  • het ontwikkelen van goedkope doch duurzame protheses met behulp van 3D printers en het installeren hiervan op LombokStichting Vrienden van Lombok is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen nummer: 09136240.
Stichting Vrienden van Lombok is aangemerkt als  ANBI instelling zoals bedoeld in art. 24, lid 4 van de successiewet 1956.
Op 1 januari 2008 heeft onze stichting Vrienden van Lombok te Geldrop van de belastingdienst het  ANBI kenmerk ontvangen met als fiscaal nummer: 812944 550.