Tuinbouw op Lombok

Half oktober 2020 hebben we aan Fauzi in het dorp Orong gevraagd of hij wilde boeren op een ruw vrijliggend stuk land.
Fauzi is getrouwd, heeft een kind, geen werk en heeft een geestelijke beperking.
Onze lokale projectleiders Herman en Dahery begeleiden hem. 
Doelstelling is om met deze pilot de mensen in de dorpen op West Lombok groenten te leren telen en om te kijken of de bodem geschikt is voor meerdere soorten groenten.
Slaagt het plan dan gaan we dit verder uitwerken.
Nu, eind Januari 2021, staan de gewassen er prima bij. De mensen kunnen nu meerdere soorten groenten eten dan alleen maar rijst of rijst of.. en krijgen daardoor de nodige extra vitamientjes. De verkoop is aan de gang in het dorp, nu nog naar de grote markt.