Bouw hospitaal

Verreweg het grootste project van Stichting VLOK was de bouw van een hospitaal (50 x 10 meter) op Oost Lombok. De noodzaak van een hospitaal was helder: in de omtrek van 30 tot 40 kilometer was er geen hospitaal te bekennen. De zieken konden alleen terecht bij huisartsen of ze moesten een flinke afstand afleggen naar een dichtstbijzijnde dokterspost.De bouw is gestart in juni 2019. Fase 1, het casco, was gereed in november van hetzelfde jaar. Fase 2, de afwerking, begon in maart 2020, het eerste corona jaar. Mede daardoor ontstonden er vertragingen en kwam het gebouw pas in februari 2021 gereed, na goedkeuring van de audit. Met de inrichting werd direct begonnen. In totaal zullen er een honderdtal mensen werk vinden, wat een enorme impuls gaat geven voor de economie in het stadje en de wijde omgeving. De officiële opening zal plaatsvinden door de gouverneur van Lombok en afgevaardigden van Stichting VLOK Nederland.