Eindrapport bouw kippenschuur

Het kippenhokproject is het hulpproject waaraan het team van Stichting Vlok Lombok heeft gewerkt.
Projectleider en de Lokale voorzitter van V.L.O.K. organisatie is de heer Abdul Azis. Hij komt uit West Lombok Indonesië en woont in Teloke Hamlet, Batulayar Village waar de Vlok Foundation regelmatig hulp biedt. Dit project kreeg een gebouw van 8 bij 4 m. Tegelijkertijd omvat het gebouw een magazijn voor de opslag van voer en andere apparatuur met een afmeting van 2x4 m. Er is een standaard elektrische installatie met waterdichte materialen zodat alle aansluitingen in het gebouw er veilig en zeer goed uitzien en comfortabel in gebruik zijn. Tevens is er een elektriciteitsmeter met een vermogen van 900 KWH. De stroom kan worden gebruikt voor alle voorzieningen die nodig zijn in het kippenhok.

In dit hulpprogramma stelt Stichting Vlok het project ter beschikking met als doel werkgelegenheid te creëren voor de omliggende gemeenschap (Teloke) die getroffen is door de COVID-19-pandemie.
De projectuitvoerders en de gemeenschap, die hebben kunnen werken/participeren in dit project,
zeer blij en dankbaar aan de Stichting Vlok en de sponsors in Nederland voor het hulpprogramma dat
is geboden. Omdat de meeste mensen/gemeenschappen, die ook door de COVID-19-pandemie werden getroffen, geen activiteiten of reguliere banen hadden om in hun dagelijkse behoeften te voorzien, werd de uitvoering van dit project zeer gewaardeerd.

Het project kippenhok is vorige maand op 10 januari 2022 opgeleverd en sinds 14 januari 2022 in
bedrijf. Er zitten 50 kippen in een verzinkte batterij. Dhr. Ahmad Jurjani, die ook de begunstigde van
de kippenboerderij is en de mensen die aan het project hebben kunnen meewerken, zijn Stichting
Vlok en andere donateurs zeer dankbaar voor de hulp, die is gegeven.

We hopen, dat de informatie met de resultaten van de projectontwikkelingen de donateurs in Nederland blij kan maken, zodat later de projectprogramma's, die we eerder hebben voorgesteld, de volgende fase in kunnen gaan en snel gerealiseerd kunnen worden.

Batulayar, 27 februari 2022.

Dahery. Abdul Azisi

De Vlok Secretaris Voorzitter Yayasan Vlok Lombok