Bevordering agricultuur op West Lombok

Het project heeft meerdere doelen en is mede tot stand gekomen door de Corona 19 crisis:

1.Het creëren van banen nu de werkeloosheid boven de 80% ligt. Oorzaak is het volledig stil vallen van het toerisme op Lombok

2. Het verbeteren van de voedsel voorraden door het kweken van diverse soorten groenten voor eigen gebruik, vermindering van de gezinsuitgaven en voor de verkoop waardoor een verbetering ontstaat in hun inkomen.

3. Het opleiden van 20 mannen in het kweken van groenten en fruit.

 4. Werkgelegenheid en dus inkomen voor de vele werkeloze mannen in onze dorpen.

 Stand van zaken agracultuur:

 De regio-overheid heeft sinds 2020 agricultuur instructeurs in dienst en wij hebben daar gelukkig gebruik van kunnen maken.                                                                                   

Alle mannen hebben de basisopleiding om kweker te worden met succes doorlopen. Gedurende het gehele proces van opleiden, kweken, oogsten en herplanting worden zij terzijde gestaan door hun instructeurs. Twee landerijen zijn kosteloos ter beschikking gesteld zonder een einddatum. Naar meerdere geschikte / beschikbare plaatsen wordt gezocht.

Beide stukken land in de dorpen Teloke en Kekeran zijn  geschikt gemaakt voor de tuinbouw.

Rondom de gronden is gaas gespannen om loslopend vee te weerhouden de oogst op te eten.

De eerste resultaten van de kweek zijn al duidelijk aanwezig. In het dorp Kekeran was er niet voldoende water waardoor een, niet geplande, boring van 32 meter diep nodig was. Een extra onkostenpost van ruim 1500 Euro.