Eindverslag landbouwproject

Dit landbouwproject is gestart in juli 2021.

Projectleider en VLOK voorzitter van de lokale organisatie is Abdul Azis. Hij komt uit West Lombok Indonesië en woont in het dorp Teloke, regioBatulayar Village waar de Vlok Foundation Nederland gedurende vele jaren hulp biedt.

De leerlingen maken het terrein eerst grondig schoon en voorzien de bodem met natuurlijke meststoffen voordat met de aanplant begonnen kan worden.Het gehele terrein wordt voorzien van spandraad en netten zodat schapen en kippen zich niet te goed doen aan de toekomstige gewassen

De uitgaven van het landbouwproject is begroot op maximaal 101 miljoen roepia.

Omgerekend in Euro’s bedraagt de investering ongeveer € 6000

Het project wordt uitgevoerd in de dorpen Teloke en Orong , Batulayar Village, Batulayar District, West Lombok Regency.


In dit projectprogramma werkt Stichting Vlok samen met het Extension Centre for the Agricultural Service van Batulayar Village, Batulayar District, West Lombok Regency met als doel 20 studenten op te leiden en kennis te geven over goede landbouwprocedures op droog land met behulp van druppel- en sprinklerirrigatiesystemen om economisch waardevolle oogsten te verkrijgen en banen te creëren voor de mensen van Orong , Teloke en Kekeran die, net als in Nederland, getroffen zijn door de COVID-19-pandemie.

Ter ondersteuning van de deelnemende studenten aan het trainingsprogramma werden zij voorzien van land en landbouwwerktuigen, zodat ze deze direct konden gebruiken op de twee akkers die ook dienst deden als plek voor oefenen/experimenteren volgens de kennis gegeven/onderwezen door experts van het Extension Centre uit Batulayar Village.

Op de twee landerijen werden  meerdere soorten geplant gepoot of gezaaid. De gronden zijn getest op wat er het beste kan groeien en wat beter niet gekweekt kan worden.

Als start zijn meerdere soorten planten gekweekt  en onderhouden door de studenten:   zoals pepers, tomaten, aubergines en maïs met de intercropping-systeemmethode met druppelirrigatie en sproeiers. Het geheel is bedoeld voor de kweek van groenten maar ook als leer/proefproject voor de gemeenschap zodat ze geïnteresseerd zijn in het werken op het aangeboden land. Hebben zij een stukje grond rondom hun huis, dan is daar de mogelijkheid om te gaan telen, Dan hebben ze een plek als leermiddel, een plek voor productie en een plek om samen te werken tijdens een pandemie of tot hun economie kan herstellen, zodat hun lasten kunnen worden verminderd.

De productie is sterk ahankelijk van de weersomstandigheden Voor groentegewassen zoals pepers, tomaten en aubergines waren de maanden oktober tm decemberhet  niet optimaal om te kunnente kunnen produceren vanwege de aanhoudende regen. De schade aan de gewassen was enorm. Veel van de aanplant was beschadigd. Geluk hadden we met de maïsplanten die, zoals verwacht toch goed gegroeid waren.. De mais oogst wordt uitgedeeld aan de arme volkeren in Teloke , Kekeran en Orong.

Wat dat betreft zijn de projectleider en de mensen die hebben kunnen werken/deelnemen aan het projectprogramma zeer blij en dankbaar voor stichting Vlok (donateurspartij) en het Agricultural Extension Center van Batulayar.

De hoop van de gemeenschap en het lokaleVlok-team is dat de donateurs in Nederland dit landbouwprojectprogramma blijven steunen.

De mensen die baat hebben gehad bij het landbouwprogramma, staan te popelen om, zodra het regenseizoen voorbij is om aan de slag te gaan met de kennis die mogelijk was dankzij de Stichting Vlok Nederland aen de vele donateurs. H

Hopelijk kunnen we begin maart 2022 beginnen met het zaaien en planten van diverse soorten groenten en mais.. Mogelijk dat ook ook donoren helpen voor de herplanting. van deze groenten en maïs

                                                                                                      Batulayar , 20 januari 2022.

 Goedgekeurd door,

      Dahery .                                                                     Abdul Azisi           

     Vlok Secretaris                                                              Voorzitter Yayasan Vlok Lombok


Foto’s van de studenten die geleerd hebben hoe ze goede landbouwprocedures op droge gronden kunnen toepassen met behulp van infuus en sprinkler-irrigatiesystemen om economisch waardevolle oogsten te verkrijgen