Ontwikkelingen in januari en februari 2022

Onze dorpen op West Lombok zitten midden in de Corona tijd en werden in december nog eens getroffen door een ongekende plensbui. Vanaf 3 uur in de nacht tot in de ochtenduren is er een ongekende hoeveelheid regen gevallen. Vele mensen hebben de nacht vol angst doorgebracht.

Ook de natuur heeft er onder te lijden gehad. Langs de beek in Orong stonden dikke tropen bomen op omvallen en zijn de dag er op omgekapt en verkocht aan een houtzagerij. De walkant was op meerdere plaatsen eveneens ernstig beschadigd en stukken tuingrond waren compleet weggespoeld. Spoed tot herstel was geboden om nog meerde schade aan bomen te voorkomen.

In januari is de begroting opgemaakt en  zijn de materialen gekocht. Dinsdag zijn vele van de dorpsbewoners ingezet met het sjouwen van brokken natuursteen en zand, het vlechten van beton ijzers, het uitzetten van de maten en voorbereidend werk. Nu na een week hard werken zijn de resultaten reeds zichtbaar. Zie de foto’s.  Gaarne willen we de vele vrouwen die ons helpen oprecht bedanken voor hun inzet. Deze was zeer zwaar. Als de klus klaar is, zullen we hen verrassen met 1?? Zodra de muren klaar zijn worden de gaten achter opgevuld met zand, kunnen we de tuinen weer gaan herstellen en geschikt  maken voor de tuinbouw.

Rapport:

Harry Peters, Stichting VLOK

de basis benodigheden
de basis benodigheden