Productie condenswater

Huidige stand van zaken op Lombok.
Honderden gezinnen hebben nu geen of geen goed drinkwater en worden bevoorraad door tankwagens die dagelijks rondrijden. Dat gaat zo zeven maanden per jaar, dan valt er geen drup regen. Grondwater is er niet of is niet te drinken. Kortom, het is schrijnend als je dit ziet en je steeds weer moet constateren hoe goed wij het hier hebben in Nederland.
In twee dorpen op Oost Lombok heeft Stichting VLOK grote 5000 liter water tanks geplaatst waardoor zij per tank enige weken schoon drinkwater hebben. Door het watertekortprobleem zijn we al jaren aan het zoeken naar een goede oplossing. Dat doen we samen met de universiteiten op Lombok, de TU/e, de  AVANS Hogeschool in Den Bosch en meerdere donateurs.

In gebieden waar geen water uit de grond kan worden gewonnen, zou het opvangen van condenswater uitkomst kunnen bieden. De luchtvochtigheid in Lombok is namelijk erg hoog, gemiddeld boven de 70%. Het blijkt echter nog niet zo makkelijk om een product te ontwikkelen waarmee daadwerkelijk veel (condens)water kan worden gekregen.

We beschrijven er drie.

  • De Warka toren

Doelstelling is om de Warka toren installatie verbeteren om meer drinkwater te produceren.
Onderzoeken welke materialen we het beste kunnen benutten voor afscherming van de zonnestralen op de Warka toren. Samen met de studenten van Lombok de innovatie uitvoeren en verder toetsen voor verbeteringen.
De kosten voor aanschaf van isolatiematerialen moeten laag zijn en verkrijgbaar in Indonesië.

Een Warka toren kan in principe onder gunstige omstandigheden 100 tot 150 liter water per dag produceren. Het werkt volledig onafhankelijk van energie en maakt gebruik van de temperatuurverschillen tussen dag en nacht. In Ethiopië wordt het systeem toegepast en werkt naar wens: 100-150 liter water per dag.

Onze twee torens zijn door studenten op Lombok gebouwd.
Deze torens leveren echter nog maar zo’n 2 tot 3 liter water per dag op – veel minder dan beoogd. Doordat er in Lombok geen sprake is van grote temperatuurverschillen, is het opvangen van condenswater hier lastiger dan bijvoorbeeld in de woestijn van Ethiopië. Op foto’s is gebleken dat rondom de torens,  gebouwd in 2019, niet voldoende zonwering is zodat er nauwelijks temperatuurverschil kan ontstaan.
De vraag aan de studenten is om uit te zoeken wat er nodig is om torens te produceren die wél grote hoeveelheden water opleveren. Ook kunnen de studenten uitzoeken welke alternatieve producten uitkomst zouden kunnen bieden.

  • Lucht afkoelen tot onder het dauwpunt

Op een Nederlandse legerbasis in Mali is apparatuur gebruikt om met zonne-energie condens druppels op te wekken. Met behulp van zonne-energie en standaard elektro componenten is per unit zo’n 20 liter per dag te produceren.
Het apparaat werkt op zonne-energie (die zeer ruim voorradig is). Overdag wordt hiermee een accu opgeladen. s’Nachts werken Peltier elementen, die er voor zorgen dat er koeling geproduceerd kan worden tot het vriespunt toe en vocht uit de lucht condenseert. Met behulp van leidingen en geleiding van de condens is een opvang van ongeveer 20 liter per dag te realiseren.

Meer expertise over producten om aan water te komen, kan behalve de watervoorziening ook de werkgelegenheid ten goede komen. De producten waarmee water wordt verkregen, kunnen namelijk door de inwoners van Lombok zelf gebouwd worden.

AVANS Hogeschool studenten hebben in oktober/november 2020 verder onderzoek gedaan naar de diverse mogelijkheden voor het winnen van drinkwater.

We willen in samenwerking met AVANS Hogeschool en TU/e de ontwikkeling van boven genoemd principe tot een goed resultaat brengen om de installaties te benutten op alle plaatsen waar de zon schijnt.

De voedingsbron is zonne-energie.
Het paneel dient zo klein mogelijk te zijn (50 cm.) maar wel met voldoende capaciteit voor de installatie.
De constructie van het eerste model dient eenvoudig te zijn.
Een compleet installatieschema van diverse grootten van de installatie.
Een compleet materiaaloverzicht en kostenplaatje van een eenvoudige constructie.
Liefst verplaatsbaar op een karretje (achter een brommer).
Op iedere locatie te benutten voor huishoudens en voor de tuinbouw.

We hebben zes mannen gedurende meerdere jaren opgeleid (zowel klassikaal als in de praktijk) tot elektriciens en zonne-energie-installateurs.

  • Ontzilting van zeewater

De kosten om hiermee proef te draaien (ongeveer € 10.000,-) zijn erg hoog.
Onze locaties liggen over het algemeen meerdere kilometers van de zee.

Hartewens:
Laten we slagen in het onderzoek naar een eenvoudige maar doeltreffende manier om lucht condens om te zetten in drinkbaar water! Het zou een zegen zijn voor velen.
Kunnen we een goede betrouwbare, simpele en goedkope installatie bouwen, testen en demonstreren, dan ligt de weg open voor grote donaties.

Beschikbaar zijn:
Twee AVANS Hogeschool rapporten met als onderwerp het produceren van (condens) drinkwater.
Het eerste rapport: de eerste aanzet om de Warka toren te bouwen op locatie en uit te testen hoe te bouwen en testen van de productie.
Het tweede rapport: onderzoek naar meerdere mogelijkheden voor het produceren van drinkwater. Toetsen van de kwaliteit van de Warka toren.
Gaarne zouden we nog een derde rapport willen hebben aangaande het op eenvoudige wijze produceren van bovengenoemd condensatie apparaat. De installaties kunnen gemaakt worden door de door ons opgeleide elektro mensen op locatie waardoor we een stuk werkgelegenheid teweeg brengen en een einde kunnen maken aan een tekort aan drinkbaar water. De overheid op Lombok is sterk geïnteresseerd in onze activiteiten op dit gebied.