Kort bericht uit Pananggak West Lombok

Op 26 juni hebben de schoolkinderen schriften en pennen gekregen, de schooljuffen borstels, vegers en prullenbakken.
Het wachten is op de herbouw van de kleuterschool. Deze is in 2018 door de aardbevingen en stormen vernietigd. Nu staat er een tijdelijk gebouwtje.
Helaas lukt het nog niet om de gelden ( €22.000,- ) bijeen te brengen. We houden moed en gaan door.