Aardbevingen Lombok

Eind juli vond de eerste aardbeving plaats op Lombok. Het centrum lag in Noord Oost Lombok en de schade was groot met een veertiental doden. Onze drie dorpen in West Lombok en de twee andere dorpen in midden Oost Lombok hadden wel de schokken gevoeld maar verder geen echte schade.

Helaas de tweede zware schok was op 5 augustus met een kracht van 7.0 op de schaal van Richter met een dramatisch gevolg voor vele dorpen waaronder onze dorpen Orong, Kekeran en Teloke. Zowel op de TV als in de kranten in Nederland is er ruim aandacht besteed aan de ramp op Lombok. In het noorden van Lombok is de schade enorm en zijn alle woningen vernietigd. Het dodental ligt al boven de 100.

Onze drie dorpen aan de westkust telt 1 dode en meer dan 200 huizen zijn zwaar beschadigd of helemaal met de grond gelijk gemaakt. Ook wegen en gebouwen zoals scholen en toiletten hebben schade opgelopen. Alle mensen bivakkeren op open velden, speelplaatsen van scholen en pleinen. Met doeken en stokken proberen zij een beetje bescherming en privacy te maken. Er zijn geen tenten. Het pand waar de VLOK-projectleiders uit Nederland verblijven, heeft ook op diverse plaatsen schade opgelopen en daar is de warm water boiler op zijn kant gevallen. Het is triest en het doet pijn dat juist deze arme mensen, die al zo weinig hebben, hun enige onderkomen kwijt zijn geraakt.

 

https://stichtingvlok.nl/wp-content/uploads/2018/08/Verblijf-op-het-speelterrein-van-de-kleuterschool.jpg

Verblijf op het speelterrein van de kleuterschool

https://stichtingvlok.nl/wp-content/uploads/2018/08/Omgevallen-waterboiler5.jpg

Omgevallen waterboiler

https://stichtingvlok.nl/wp-content/uploads/2018/08/Met-doeken-een-tent-maken.jpg

Met doeken een tent maken

https://stichtingvlok.nl/wp-content/uploads/2018/08/Medische-ondersteuning-in-het-veld.jpg

Medische ondersteuning in het veld

https://stichtingvlok.nl/wp-content/uploads/2018/08/Hier-stond-een-simpel-huis.jpg

Hier stond een simpel huis

https://stichtingvlok.nl/wp-content/uploads/2018/08/complete-voorgevel-er-uit-geslagen.jpg

complete voorgevel er uit geslagen

https://stichtingvlok.nl/wp-content/uploads/2018/08/buitenmuren4.jpg

Buitenmuren

https://stichtingvlok.nl/wp-content/uploads/2018/08/aardbeving-Lombok-met-info-aug-18.jpg

Aardbeving Lombok

https://stichtingvlok.nl/wp-content/uploads/2018/08/2.-Zwaar-gewond-aan-zijn-arm.jpg

Zwaar gewond aan zijn arm

https://stichtingvlok.nl/wp-content/uploads/2018/08/1.De-president-op-bezoek-Noord-Oost-Lombok.jpg

De president op bezoek Noord Oost Lombok

https://stichtingvlok.nl/wp-content/uploads/2018/08/West-Lombok-een-VLOK-toilet.jpg

West Lombok een VLOK toilet

https://stichtingvlok.nl/wp-content/uploads/2018/08/West-Lombok-compleet-ingevallen-huis.jpg

West Lombok compleet ingevallen huis

https://stichtingvlok.nl/wp-content/uploads/2018/08/West-Lombok-7-de-nacht-doorbrengen-in-de-open-lucht.jpg

West Lombok - de nacht doorbrengen in de open lucht

https://stichtingvlok.nl/wp-content/uploads/2018/08/West-Lombok-6.jpg

West Lombok

https://stichtingvlok.nl/wp-content/uploads/2018/08/West-Lombok-3.jpg

West Lombok

https://stichtingvlok.nl/wp-content/uploads/2018/08/West-Lombok-Omgeving-Batulayar-1.jpg

West Lombok Omgeving Batulayar

https://stichtingvlok.nl/wp-content/uploads/2018/08/Verwoeste-woning-Teloke-.jpg

Verwoeste woning Teloke

https://stichtingvlok.nl/wp-content/uploads/2018/08/verpletterde-bromfietsen.jpg

Verpletterde bromfietsen

 

De naschokken gaan nog steeds door; om de paar uur voelen de mensen de aarde trillen. Zij durven hun huis (of wat er van over is) niet in te gaan. Ook de scholen worden nu niet bezocht zolang de schokken voortduren.   In de vroege ochtend van 8 augustus was er nog een schok van 4,5 op de schaal van Richter.

De steun van de centrale overheid is zeer beperkt. De lokale overheid, de Kapala Desa/ burgemeester van dertien dorpen doet wat hij kan maar is beperkt in zijn geldelijke middelen. Onze lokale VLOK-projectleiders hebben een comité gevormd om samen met de Kapala Desa structuur aan te brengen in de rampsituatie. Er bestaat voor tsunami’s wel een evacuatieplan maar geen reddingsplan voor dit soort rampen.

Drie jaar geleden is VLOK begonnen de verpleegstersopleiding te betalen voor Ana. Zij is inmiddels verpleegster en helpt ons met het maandelijks bezoeken van oude en zieke mensen. Juist nu komt haar kennis en kunde zeer van pas voor de gewonden. Van onze stichting krijgt ze alle steun voor het aanschaffen van medicijnen en andere noodzakelijke spullen.

 

Stand van zaken:

  • Vele huizen zijn vernield alsmede de gebruiksvoorwerpen in de huizen.
  • Er is een dode te betreuren.
  • Alle eenvoudige verwondingen en ziektes worden door Ana, onze verpleegkundige, goed verzorgd.
  • Alle mensen verblijven buiten de huizen en zijn bang om in huis te gaan of er in te verblijven.
  • De eerste dagen verkeerden de mensen in een shock.
  • De stichting VLOK is reeds 16 jaar actief in deze plaatsen en ziet nu dat de vooruitgang voor een deel in een paar minuten tijd is vernietigd.
  • Er is een lokaal projectcomité opgericht om samen de schouders met de (lokale)overheid er onder te zetten. De eerste resultaten zijn goed.
  • In de aankomende dagen ontvangen wij de gegevens van de tekorten die er nu zijn ontstaan, met name schoon drinkwater en rijst. Daar waar mogelijk gaan we dit financieel ondersteunen.

Eind september 2018 gaan vier Nederlandse projectleiders naar Lombok voor het jaarlijks uitvoeren van vele projecten. Gelet op de huidige situatie aldaar gaan we de plannen aanpassen om zoveel mogelijk samen de boel wederom op te bouwen. De voorstellen leggen we voor aan diverse Nederlandse stichtingen waar wij al jaren mee samenwerken.

Wat willen wij graag gaan doen:

In de laatste jaren hebben we een zestigtal werkloze mannen opgeleid tot bouwvakker. Met hen en andere vrijwilligers willen wij, zodra de aardschokken voorbij zijn, de draad weer oppakken. Een zestal mannen zijn door VLOK opgeleid tot projectleider en kunnen volledig zelfstandig bouwprojecten uitvoeren. Als supervisor hebben we een projectmanager/architect in ons midden.

Ook in Oost Lombok hebben we met succes een veertigtal mensen opgeleid tot bouwvakker.  Daar is geen schade ontstaan door de aardbevingen. Aan hen willen we vragen om mee te helpen aan de wederopbouw van de dorpen op West Lombok.

Tot ongeveer einde september is het een droge periode waardoor het minder ernstig is om buiten te verblijven, maar zodra de moesson regens beginnen dan is het leed niet meer te overzien. Er is dus haast geboden. Maar zonder extra financiële ondersteuning kunnen we de mensen aldaar slechts beperkt helpen. We vragen u om deze mensen te helpen. In totaal praten we over 2000 gezinnen die nu geen of nauwelijks inkomen hebben. De economie ligt plat. Alle grote hotels zijn nu gesloten en het personeel krijgt geen salaris. Toeristen zijn massaal vertrokken en dat juist in het hoogseizoen!

Het verzoek van ons comité is om alle gezinnen 100.000 Rupia/ €6  te geven voor de ergste noden. In totaal is dat 6 x 2000 gezinnen is €12.000. Dat is veel geld maar met uw steun aan de stichting VLOK kunnen we in een korte tijd veel herstellen en de mensen weer een stukje vertrouwen geven voor de toekomst.

In de aankomende periode blijven we rapporteren op de website en kunt u ons benaderen voor aanvullende informatie.

Onze gegevens:

Stichting VLOK (Vrienden van Lombok)

ANBI status, giften zijn aftrekbaar van de belastingen

Bank: NL90RABO 0167882058 ten name van Stichting VLOK

Web: www.stichtingvlok.nl

Mail: VLOKsecretaris@gmail.com

Bij voorbaat dank.

Harry Peters

Voorzitter